Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mesame/domains/mesesame.lt/public_html/wp-content/themes/Cody/includes/builder/functions.php on line 5752
Auklėtinių priėmimo tvarka | Mes Esame VŠĮ

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIĖMIMO TVARKA

VšĮ dienos centro „Mes esame“ dienos socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašas  SUSIPAŽINTI SU TVARKOS APRAŠU

1.Į Centrą priimami proto negalę, psichikos ir kompleksinę negalę turintys darbingi asmenys, sulaukę 18 metų, gyvenantys šeimose arba valstybinėse įstaigose.

2.Dėl dienos socialinės globos dienos Centre, suaugę neįgalieji asmenys su prašymu-paraiška, kreipiasi į Savivaldybės Socialinės paramos centrą, nurodo, kad pageidauja lankyti dienos Centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

2.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
2.2. pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą ir kopiją;
2.3. sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F27/a).

3. Socialinės paramos centro darbuotojai per 30 kalendorinių dienų nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, užpildydami socialinės globos poreikio vertinimo formą.

4. Socialinės paramos centras, nustatęs asmens socialinės globos poreikį, Socialinių paslaugų skyriui perduoda asmens prašymą-paraišką, socialinės globos poreikio vertinimo formą su išvadomis, šios tvarkos 33 punkte išvardytų asmens dokumentų patvirtintas kopijas bei jam papildomai pateikia:
4.1. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai asmens dokumentuose nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą);
4.2. pažymą apie asmens trijų paskutinių iki kreipimosi dėl socialinės globos mėnesių pajamas;
4.3. apsilankymo asmens namuose aprašymą.

5. Įvertinusi socialinių paslaugų poreikį, vertinimo išvadas, asmens sveikatos būklę bei socialinę situaciją, per 30 kalendorinių dienų nuo Socialinės paramos centro socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų Socialinių paslaugų skyriui pateikimo dienos Socialinės globos skyrimo komisija priima sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo dienos Centre. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas darbuotojas.

6. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo bei 33 ir 35.1 – 35.3 punktuose išvardyti dokumentai segami į asmens bylą. Asmens bylos dokumentų kopijos ir socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartys saugomos Socialinių paslaugų skyriuje.

7. Jeigu yra galimybė asmeniui pradėti teikti dienos globos paslaugas nedelsiant po sprendimo skirti socialinę globą priėmimo, Socialinės globos skyrimo komisija priima sprendimą asmeniui išduoti siuntimą lankyti dienos socialinės globos įstaigą.

8. Jei dienos Centre nėra laisvų vietų ir laikinai nėra galimybės teikti dienos globos paslaugų, asmuo yra įrašomas į laukiančiųjų gauti šias paslaugas eilę pagal sprendimo skirti socialines paslaugas datą ( kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens prašymo-paraiškos datą).

9. Socialinių paslaugų gavėjai priimami į Centrą neterminuotai.

10. Reikalingi dokumentai priimant į Centrą nustatomi remiantis vidaus tvarkos taisyklėmis, tai : prašymas priimti į Centrą, pažyma iš dermatologo, pažyma iš psichoneurologo, pažyma apie asmens gaunamas pajamas, dvi nuotraukos, mokyklos baigimo pažymėjimas (kopija), asmens dokumentas (kopija), neįgalumo pažymėjimas (kopija), MSEK pažyma (kopija), prašymas dėl maitinimo.

11. Centre veikia  užimtumo grupės, kuriose lavina darbo įgūdžius 6 – 9 asmenų grupėse bei veikia socialinės globos ir užimtumo grupė tiems socialinių paslaugų gavėjams, kuriems reikalingas didesnis dėmesys dėl savo kompleksinės, proto negalios, ir kurie dėl šios priežasties negali lankyti kitų užimtumo grupių.

12. Turintys sunkesnę negalią socialinių paslaugų gavėjai vežami Centro transportu.

13. Socialinių paslaugų gavėjų užsiėmimų trukmė iki 7 valandų per dieną.

14. Už Centro lankymą socialinių paslaugų gavėjai moka miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Tęsiant naršymą, Jūs sutinkate su mūsų privatumo politika. Daugiau informacijos

VŠĮ "Mes Esame" Privatumo Politika
Kas mes esame
Mūsų tinklalapio adresas yra: https://mesesame.lt

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome?
Kontaktų formos
Jūsų gautos užklausos gautos per mūsų kontaktų formą yra naudojamos tik atsakyti į jūsų klausimus ir pasiūlyti jums tinkamą sprendimą. Jūsų kontaktinių duomenu neperduodame JOKIAI trečiajai šaliai, taip pat neteikiame jokios naujienų prenumeravimo paslaugos. Jūsų užklausa yra vienkartinis kreipimasis į mus. Parašę mums NETAMPATE jokiais prenumeratoriais.

Slapukai (cookies)
Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja vieną mėnesį, o ekrano nustatymų – vienerius metus.
Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?
MesEsame.lt naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose. Šios taisyklės gali būti keičiamos. VŠĮ "Mes Visi" laikosi slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų.
Plačiau: https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys
Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.
Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.
Kur mes siunčiame Jūsų duomenis
Jūsų gautos užklausos gautos per mūsų kontaktų formą yra naudojamos tik atsakyti į jūsų klausimus ir pasiūlyti jums tinkamą sprendimą. Jūsų kontaktinių duomenu neperduodame JOKIAI trečiajai šaliai.
Kontaktinė informacija
Visais papildomais klausimais susisiekite su mumis el. paštu info@mesesame.lt

Uždaryti